Om


Vilka är vi:
Vi är en förskoleklass med 18 elever och vår lärare Ann Nilsson på Högåsskolan i Knivsta, som bloggar om och våra äventyr vårt lärande under året i förskoleklassen.

Knivsta ligger ca två mil söder om Uppsala

Juni -17  fick förskoleklassen ett eget kapitel i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Detta innebär att det nu finns ett Centralt innehåll för förskoleklass med dessa rubriker:

”Språk och kommunikation”

”Skapande och estetiska uttrycksformer”

”Matematiska resonemang och uttrycksformer”

”Natur teknik och samhälle”

Vi kommer att dela med oss av en del av våra aktiviteter inom det centrala innehållet.

Mottagare – Kommunikation:

Vi kommer att arbeta med gemensam skrivning och läsning under tiden vi bloggar och längre fram kommer eleverna att få skriva själva efter egen förmåga. Vi kommer att dokumentera arbetet med text och bilder. Eleverna kommer att få mottagare av det de skriver genom att föräldrar och andra intresserade kan läsa och kommentera. Allt arbete vi gör inom bloggen kommer att var samarbetsbaserat genom att vi arbetar i helklass, grupper eller parvis.

Upphovsrätt:

Genom att vi publicerar arbeten m.m. på webben har vi fortlöpande diskussioner om upphovsrätt. Vi har upphovsrätten till allt vi publicerar på bloggen. När vi använder bilder och källor till text som inte är skapat av oss uppger vi varifrån vi hämtat materialet.

 

Kopplat till läroplan: Skriv om!!!!

• ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”( Lgr 11, Skolverket, sid 14).
• ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11, Skolverket, sid 222).

I vårt arbete med bloggen lär vi oss:

1 Hur vi kan använda skriftspråket för att kommunicera med andra.

2 Att det vi skriver får en mottagare.

3 Hur man använder dator, Ipads och programvaror.

4 Vad internet är.

3 Vad upphovsrätt är.

 

Varför ska vi vinna?

Vi vill vinna för att