Om


Vilka är vi:
Vi är en förskoleklass med 18 elever och vår lärare Ann Nilsson på Högåsskolan i Knivsta, som bloggar om våra äventyr och vårt lärande under året i förskoleklassen.
Knivsta ligger ca två mil söder om Uppsala.

I juni -17  fick förskoleklassen ett eget kapitel i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Detta innebär att det nu finns ett Centralt innehåll för förskoleklass med dessa rubriker:
Språk och kommunikation
Skapande och estetiska uttrycksformer
Matematiska resonemang och uttrycksformer
Natur teknik och samhälle
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Vi kommer att dela med oss av en del av våra äventyr när vi upptäcker och lär oss  inom det centrala innehållet.

Mottagare – Kommunikation:

Vi kommer att arbeta med gemensam skrivning och läsning under tiden vi bloggar och längre fram kommer eleverna att få skriva själva efter egen förmåga. Vi kommer att dokumentera arbetet med text och bilder. Eleverna kommer att få mottagare av det de skriver genom att föräldrar och andra intresserade kan läsa och kommentera. Allt arbete vi gör inom bloggen kommer att var samarbetsbaserat genom att vi arbetar i helklass, grupper eller parvis.

Upphovsrätt:
Genom att vi publicerar arbeten m.m. på webben har vi fortlöpande diskussioner om upphovsrätt. Vi har upphovsrätten till allt vi publicerar på bloggen. När vi använder bilder och källor till text som inte är skapat av oss uppger vi varifrån vi hämtat materialet.

Kopplat till läroplan: 
”Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll”

  • ”Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap”
  • ”Digitala verktyg och medier för kommunikation”
  • ”Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang”
  • ”Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck”
  • ”Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.”
  • ”Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.”

I vårt arbete med bloggen lär vi oss:
1 Hur vi kan använda skriftspråket för att kommunicera med andra.
2 Att det vi skriver får en mottagare.
3 Hur man använder dator, Ipads och programvaror.
4 Vad internet är.
3 Vad upphovsrätt är.

Varför ska vi vinna?
Vi vill vinna för att eleverna lär sig  så mycket om internet, får nya erfarenheter, lär sig läsa och skriva och har kämpat hårt, samt i allt arbete med bloggen så samarbetar de i olika konstellationer.